சங்கத்தின் நோக்கங்கள்

 • ~ சமுதாய மக்களின் பாதுகாப்பிற்காகவும், ஒற்றுமைக்ககவும் மொத்த சமுதாயத்தின் நலன்யஉக்காக பாடுபடுவது.

 • ~ இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்திற்குட்பட்டு கிராமராஜ்யம் அமைய பாடுபடுவது.

 • ~ கிராமத்தின் அனைத்து வர்க்கத்திற்கும் பொருளாதாரச் சுதந்திரம் கிடைக்கச் செய்வது.

 • ~ சுரண்டல் , லஞ்சம், ஊழல் ஆதிக்கமற்ற தூய்மையான அரசு அமைய ஜனநாயக முறையில் பாடுபடுவது

 • ~ கிராமத்தின் அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் அரசியல் சமூக பொருளாதார, மருத்துவ, கல்வி, கலாச்சார தொழில் வேலை வாய்ப்புத் துறையில் சம உரிமை பெற்று மேம்பாடடைய பாடுபடுவதும்.

 • ~ சங்கத்தின் நோக்கங்களை நிறைவேற்ற சந்தா, நன்கொடை மற்றும் இதர வலையில் சங்கத்திற்கு பொருளீட்டுதல்.

 • ~ சங்கத்தின் நோக்கங்களை வாங்குதல், கட்டிடம் கட்டுதல், வாடகைக்கு எடுத்தல், வாடகைக்கு விடுதல், மற்றும் இது போன்ற இன்னும் பலவற்றை செய்தல்.மேலான்மை

 • ~ சங்கத்தின் காரியங்கள் குறைத்து கட்டளையிட அதிகாரம் பெற்ற நபர் சங்கத்தலைவர் ஆவார். தலைவரின் ஆலோசனைப்படி சங்கத்திற்கு வரும் கடித போக்குவரத்துக்களையும் இதர நிர்வாக நடவடிக்கைகளும் பொதுச் செயலாள்ரே மேற்கொண்டு செயல்படுவார்.

 • ~ தலைமை நிலையம் :- தலைமை சங்கத்தின் அன்றாட அலுவலர்களை நிறைவேற்றவும், சங்கத்தின் எல்லா அமைப்புகளுடனும், தொடர்பு கொள்ளவும் தலைமை நிலையம் ஒன்று கோவையில் இருக்கும்.சங்கத்தின் உருப்பினர்கள்

 • ~ சங்கத்தின் குறிகோளை ஏற்று சட்டத்திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு நடக்க உறுதி தரும் 18 வயது நிரம்பிய ஆண், பெண் இருபாலரும் உறுப்பினராகலாம்.

 • ~ தலைமை செயற்குழுவிற்காக பொதுச் செயளலாளரின் அனுமதி பெற்றவுடன் மேற்படி விண்ணப்பதாரை சங்கத்தின் ஆண்டு சந்தா தொகை ரூ.100/- செலுத்தி உறுப்பினராதல் வேண்டும்.

 • ~ விண்ணப்பத்தினை ஏற்றுகொள்ளவோ, நிராகரிக்ககோ, தலைமை செயர்குழுவிற்கு முழு உரிமையுண்டு.

 • ~ ஒவ்வொரு உறுப்பினருக்கும் சங்கத்தின் தலைவர் மற்றும் பொதுச்செயலாளர் கையொப்பமிட்ட அடௌயாள அட்டை தலைமை நிலையத்திலிருந்து வழங்கப்படும்.